Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że nie wraca się ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens.
— Grażyna Jagielska
Reposted fromostatnia-melodia ostatnia-melodia viadobby dobby
Reposted frombluuu bluuu viamenia menia
Była późna jesień. Włóczykij szedł dalej na południe, lecz co jakiś czas rozstawiał namiot i pozwalał dniom mijać, jak chcą, chodził sobie i przyglądał się różnym rzeczom, nic nie myśląc i nic nie pamiętając, i dużo spał. Zachowywał ostrożność, ale niczym się właściwie nie interesował i nie obchodziło go, dokąd idzie - chciał tylko iść dalej.

Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viachapstick chapstick
3699 774c 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viakaktu kaktu
4562 69fe 500
Reposted fromicontradictmyself icontradictmyself viakaktu kaktu
3745 afd5
Reposted fromdivi divi viakaktu kaktu
8226 dacf 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viakaktu kaktu
7803 c053
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viadrozdzi drozdzi
Reposted frombluuu bluuu viakaktu kaktu
Reposted fromshakeme shakeme viadrozdzi drozdzi

November 12 2017

ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viaalliwantisyou alliwantisyou
0223 e7d5

besttravelphotos:

Paris, France

2300 8728 500
Reposted fromumorusana umorusana viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl