Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

koloryzacja
4949 36e5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianibot nibot
koloryzacja
2955 0b30
Reposted fromnezavisan nezavisan
koloryzacja
7877 b80c
Reposted fromtfu tfu vianibot nibot
koloryzacja
Kobiety są naprawdę niezrozumiałe. Nawet jeśli im powiesz, że kochasz, to i tak muszą się bez przerwy upewniać.
— Katarzyna Grochola
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viablubra blubra
koloryzacja
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viablubra blubra
koloryzacja
2018 ebbb
Reposted frompustemysli pustemysli viablubra blubra
koloryzacja
6774 8336
Reposted fromYiruma Yiruma viabufka bufka
koloryzacja

Zapisz
Reposted fromkhal khal viasentymenty sentymenty
koloryzacja
3677 fb25
let me know
Reposted fromfelicka felicka viasentymenty sentymenty
3136 4595

wander1ustt:

15poundstosummer:

mcgooglykins:

merspers:

tumboner:

leoreturns:

I have been waiting all year to post this.

omg

This has been in my queue for months.

I missed it last year and I vowed that would NEVER HAPPEN AGAIN.

YES

omg i didnt reblog this last year!

Reposted fromberadan beradan viasentymenty sentymenty
koloryzacja
Trzeba mężczyzny, któremu w ogóle nie zależy, aby totalnie podporządkować kobietę. Jeśli ona ma dookoła siebie stu mężczyzn i dziewięćdziesięciu dziewięciu z nich kocha ją szaleńczo, a jeden uważa, że jest beznadziejna, tępa i brzydka, wybierze właśnie jego. Tylko kobieta jest w stanie w największym skurwielu dostrzec mężczyznę swojego życia.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaohhh ohhh
koloryzacja
6408 58e1 500
Reposted frompffft pffft viaohhh ohhh
koloryzacja
Nie chodzi o to, jakie ktoś sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze czuć się w czyimś towarzystwie. 
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaohhh ohhh
koloryzacja
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish viaohhh ohhh
koloryzacja
1574 3a95
Reposted fromrominaplum rominaplum viaohhh ohhh
koloryzacja
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viacomiendolirica comiendolirica
koloryzacja
Czy naprawdę jesteś moim przeznaczeniem?
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viachapstick chapstick
koloryzacja
9557 0ea1 500
Reposted frombialetulipany bialetulipany viachapstick chapstick
koloryzacja
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl