Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

Trzeba się nauczyć
Oddychać na zapas
— Mioush
Reposted fromazathiana azathiana vialeksandra leksandra
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vialeksandra leksandra
9180 7fed
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viamaccka maccka

June 20 2017

3868 1ea3 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaalliwantisyou alliwantisyou
5228 624c
Reposted fromtulipanowa tulipanowa vianezavisan nezavisan
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianezavisan nezavisan
4256 c5ee 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vianezavisan nezavisan
1829 266a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahyperreaaal hyperreaaal
8844 dadc 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viakrolik krolik
6135 a329
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
8180 3286 500
Reposted fromstaystrongangie staystrongangie viafreeway freeway
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafreeway freeway
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viafreeway freeway
0605 ae96
Reposted fromcalifornia-love california-love viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl