Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

9016 3614 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
3919 4f23 500
Hannah Arendt, Zur Person (1964)
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viairmelin irmelin
7310 2715 500
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin

July 20 2019

2557 5a9f 500
Reposted fromteijakool teijakool viaLonePoProstu LonePoProstu
2947 f261 500
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin
5692 3ffb 500
Reposted fromfoina foina viajeszczenie jeszczenie

July 17 2019

Dzisiaj po latach śmiem twierdzić, że fajnie jest, jeśli człowiek przeżyje takie swoje bankructwo - czy to będzie mentalne, finansowe czy jakiekolwiek. To go buduje. I jeśli przetrwasz taką życiową próbę, to nic już nie będzie w stanie tobą tąpnąć. Oczywiście jeżeli nie bierzemy pod uwagę miłości, której do końca przecież nie zdefiniowaliśmy.
— Katarzyna Miller - "Męskie sposoby na damskie rozmowy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
To jest ten dzień w którym spieprzyłam i nie mogę przestać płakać. Nie przez chłopaka, nie przez przyjaciół, przez nikogo, wiesz, to jest ten dzień ,że przez siebie. 
— skydelan.soup.
Reposted fromSkydelan Skydelan viafreeway freeway
8203 f199
Reposted fromJustVicky JustVicky viafreeway freeway
8779 7ba5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway
Pomyślałem, że jestem teraz wolny. Mogę sobie iść w prawo, mogę sobie iść w lewo, a jak mi się zachce, przez chwilę mogę nie iść nigdzie. Chyba mogę wszystko. Chyba mogę tak bardzo wszystko, że w rezultacie nie mogę nic.
— Piotr Czerwiński - "Pokalanie"

June 30 2019

5774 d9bc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
5323 e92f 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
6593 1d0c
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
6585 27e1
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin

June 04 2019

3998 8963 500
Reposted fromsoftboi softboi vianicdostracenia nicdostracenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl