Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

5557 e8bb 500

alexbelvocal:

chandelyer:

DOLCE AND GABBANA ALTA MODA 2017

Ughhhhhhhhhhhhhhh

Reposted fromfagshionista fagshionista viakerosine kerosine

May 20 2017

2341 c263
2433 81f6
Reposted fromtfu tfu vialost-in-space lost-in-space
5957 33e4
9224 7246
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viacomiendolirica comiendolirica
6169 7fd5 500
Reposted fromverronique verronique viazi zi
Uświadomiłam sobie, że możemy już nigdy w życiu się nie spotkać.
Reposted fromawaken awaken viazi zi
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazi zi
7712 ad02 500
Reposted fromkaiee kaiee viazi zi
7286 a9ab
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazi zi
3687 a58e 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viazi zi
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.

~Marek Hłasko
— true story!!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazi zi
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazi zi
8330 b0eb 500
Reposted frompointblankrange pointblankrange viazi zi
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
5923 a6c4
5983 dce7
Reposted fromchangecolour changecolour vianezavisan nezavisan
Wszyscy sądzą, że miłość boli, ale to nieprawda. Samotność boli. Odrzucenie boli. Utrata kogoś boli. Zazdrość boli. Wszyscy mylą te rzeczy z miłością, ale w rzeczywistości miłość jest jedyną rzeczą na świecie, która przykrywa cały ból i sprawia, że ktoś znów potrafi poczuć się cudownie. Miłość jest jedyną rzeczą na tym świecie, która nie boli.
— Liam Neeson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl