Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viafreeway freeway

Ale melancholik tęskni za czymś, czego nie może nazwać. Wystarczy sięgnąć po słynny obraz wilków, które o północy wyją do księżyca. Nie wiesz dlaczego, ale rozumiesz ten ból. 

0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viafreeway freeway
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viafreeway freeway
6877 5145
Reposted fromzorza zorza viafreeway freeway
5606 170e
Reposted fromnyaako nyaako viafreeway freeway
"Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromrol rol viafreeway freeway
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viafreeway freeway
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viafreeway freeway

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze Ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromlovvie lovvie viafreeway freeway
Przypomnij sobie uczucie, jakiego doświadczasz, gdy ktoś cię chwali, kiedy jesteś uznany, zaakceptowany, oklaskiwany. A teraz zestaw je dla kontrastu z uczuciem, jakiego doznajesz na widok zachodu lub wschodu słońca, lub w ogóle przyrody, albo kiedy czytasz książki, lub oglądasz film, który ci się naprawdę podoba. Staraj się odświeżyć w sobie to ostatnie uczucie i porównaj je z pierwszym, które przeżywałeś, gdy cię chwalono. Zrozum, że ten pierwszy rodzaj uczucia pochodzi z szukania swojej własnej chwały i stawiania siebie na pierwszym miejscu. Jest to uczucie z tego świata. Drugie uczucie natomiast pochodzi ze spełnienia aspiracji i nadziei, jest to uczucie duszy
— "Wezwanie do Miłości" Anthony de Mello
Reposted fromonnomnom onnomnom viafreeway freeway
2665 f6ae
Reposted frombeckycue beckycue viafreeway freeway
6987 1354
Reposted fromcalifornia-love california-love viaarbuzix arbuzix
0759 8d47
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafreeway freeway
Reposted fromKara1969 Kara1969 viafreeway freeway
0737 4760 500

lt-rik:

A soldier of East german grenztruppen lights a cigarette at the fall of Berlin wall, 1989-1990.

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakerosine kerosine
5455 01fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
1489 a5ff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaliciaem aliciaem
2451 9be3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaliciaem aliciaem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl