Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

2141 2dc3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasoko soko
1438 3169 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasignofthemoth signofthemoth
1753 8d0e 500
2382 5a74
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena vianezavisan nezavisan
3465 039b
they become you
Reposted fromstonerr stonerr vianezavisan nezavisan
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
3438 22ef
Reposted fromdontbemad dontbemad vianezavisan nezavisan
3794 bb66
Love is like a sin, my love
For the ones that feel it the most
Look at her with her eyes like a flame
She will love you like a fly will never love you again
Reposted fromFeather18 Feather18 viajanealicejones janealicejones
Current mood
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaYggry Yggry
5293 6087 500
Szczypta ciebie weszła we mnie i na zawsze mnie zatruła.
— Guillaume Musso - ' Wrócę po ciebie '
Reposted fromwetryagain wetryagain viazapominanie zapominanie
1367 21e8
Reposted fromsolitaire solitaire viajanealicejones janealicejones
6133 b857
Reposted fromspring-flow spring-flow viakonwalia konwalia
Bo mi kurwa pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen.
Reposted fromorchis orchis viazapominanie zapominanie
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viazapominanie zapominanie
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viazapominanie zapominanie
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viakerosine kerosine
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl