Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"

August 06 2017

4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromFlau Flau vialost-in-space lost-in-space
1961 94fc 500
Reposted fromtfu tfu viajanealicejones janealicejones
3874 b876
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
miłość przyjdzie
a gdy miłość przyjdzie
miłość cię obejmie
miłość zawoła cię po imieniu
i się rozpłyniesz
czasami jednak
miłość cię zrani ale
nigdy umyślnie
miłość nie będzie grała w gierki
bo miłość wie że życie
już i tak jest ciężkie
— rupi kaur
Reposted fromwstydem wstydem
3253 1eb3 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
5052 47ec
Reposted fromSixtus Sixtus

July 31 2017

7994 1cdf
Reposted fromkarahippie karahippie
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viarudosci rudosci

July 30 2017

5462 19c4 500
Reposted fromnazarena nazarena vialost-in-space lost-in-space
9987 83dc 500
8154 ffe3
Reposted fromewaryst ewaryst vialost-in-space lost-in-space
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
1778 7c03
2864 f2ed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl