Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viablubra blubra
4295 fc88 500
Reposted fromkimik kimik viablubra blubra
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
Reposted frompsychodelik psychodelik viablubra blubra
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMigotliwa Migotliwa
7914 8523 500
Reposted fromjethra jethra viaMigotliwa Migotliwa
0401 c428
Reposted frompiepszoty piepszoty vianoelle noelle
9267 91ce 500
Reposted fromkoallasuu koallasuu

August 24 2017

Ludzie wiele tracą tylko, dlatego że są nieśmiali.
Reposted frommefir mefir viafullmoon fullmoon

August 15 2017

7440 9c14
Reposted fromeyelyn eyelyn viadrozdzi drozdzi
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viafakingkrejzi fakingkrejzi
9131 c18e 500
Reposted fromkaiee kaiee viajanealicejones janealicejones
0322 f24f 500
Reposted fromsosna sosna viaphilomath philomath
3387 ce86 500
Reposted fromMiziou Miziou viaphilomath philomath
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viaphilomath philomath
0858 bc12
Reposted fromscorpix scorpix viaphilomath philomath
5502 337d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaccka maccka
3488 2e8c 500
9215 a79d
Reposted fromsunlight sunlight viamaccka maccka

August 07 2017

0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl