Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2020

5981 aef3 500
Reposted fromsoftboi softboi
3708 e731 500
Reposted fromGIFer GIFer viarudosci rudosci
0954 3fb6 500
Reposted frommiischa miischa viairmelin irmelin
5803 0b64 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
6324 54fc 500
Reposted fromzciach zciach

February 02 2020

5617 3091 500
Reposted frompiehus piehus viawujcioBat wujcioBat
2849 eb8f 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viawujcioBat wujcioBat
9404 8ae8
Reposted frompapaj papaj viawujcioBat wujcioBat
4423 bdb8 500
Reposted fromconopec conopec viahonigwurm honigwurm

January 29 2020

0467 4388 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viahonigwurm honigwurm
6482 e167
Reposted fromhcagryppa hcagryppa viahonigwurm honigwurm
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie
1288 527d

January 28 2020

5900 1cfc
Only 90s people will understand ...
Reposted fromtgs tgs viafreeway freeway
6028 ed7c
Reposted fromdmnkam dmnkam viafreeway freeway
3837 f78f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafreeway freeway
6690 f331
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaxhiatusx xhiatusx

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupson zupson
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viazupson zupson
4513 19ec 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl