Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2019

4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon viafreeway freeway
4709 cf78 500
Stanisław Barańczak
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viafreeway freeway
Ludzie śpią razem także po to, by nad ranem jedno drugiemu mogło opowiedzieć co mu się śniło.  Mam piękne sny, ale się marnują. Nad ranem nikt o nie mnie nie pyta, więc często zapominam.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viafreeway freeway
Świat urządzony jest tak, że czasem musisz zrobić coś, na co nie masz ochoty, z ludźmi, których nie lubisz, i w miejscach, za którymi nie przepadasz. Znajomi będą znikać z twojego życia równie łatwo i szybko, jak się w nim pojawili. Stracisz pieniądze, zepsują ci się różne rzeczy, a twój pies zdechnie. Ale wytrzymasz to wszystko, i dobre, i złe momenty, tak jak wcześniej.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamoai moai

October 14 2019

3403 77fa 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viascorpix scorpix
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viascorpix scorpix
5552 97c7 500
Reposted frommsofall msofall viascorpix scorpix
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
Ach, długo jeszcze poleżę
w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,
zanim nareszcie uwierzę,
Że mnie nie kochano, po prostu.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafreeway freeway

October 06 2019

5141 d22e 500
Reposted frommiststueck miststueck viawiksz wiksz
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
4356 dcbc 500
Reposted fromtichga tichga viawiksz wiksz
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viawiksz wiksz
9802 11e8 500
Reposted frompiehus piehus viawiksz wiksz
Reposted fromFlau Flau viawiksz wiksz
2933 5469 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiksz wiksz

September 18 2019

Wrażliwość wymaga więcej niż cokolwiek innego w życiu. Trzeba być gotowym na absolutnie każde uczucie, a wrażliwość to najostrzejszy nóż, najdłuższy maraton, najwyższa góra.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl