Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2020

5018 96c3 500
Reposted fromBabson Babson viairmelin irmelin
2019 c9a9 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
1130 811f 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
1122 4687 500
Reposted fromsoftboi softboi
3212 6f2f 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viakrainakredek krainakredek
Ostatnie trzy miesiące żyję na odpierdol.
— znalezione
Nie snu ci tak stale brakuje, ale powodu, żeby wstać. Pewności, że jak się mocno postarasz, to wszystko może być jak ze snu. A to jest walka. I dobrą bronią nie są tu hektolitry kawy ani ciepła kołdra, ale waleczne serce. Które bije, bo uparcie chce żyć, a nie tylko przedłużać wegetację.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
1203 9cbb 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaphilomath philomath
4305 bf62 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viasatyra satyra

June 22 2020

Żeby "opuszczać strefę komfortu", trzeba w niej czasem bywać i wiedzieć w ogóle, gdzie jest.
— Sceptyczni trenerzy
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasatyra satyra
7624 04b9 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viasatyra satyra
0520 d27b 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasatyra satyra

June 19 2020

4289 87c4 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis
6412 2394 500
Reposted fromXandir Xandir
6492 cdfa 500
Reposted fromXandir Xandir
6496 9688 500
Reposted fromXandir Xandir
1942 5fb3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1267 c2fc
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viathesmajl thesmajl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...